بایگانی‌های سیستم فیلتراسیون - فرآیند سازان نوین

کاربرد: سیستم های نانوفلیترافیلتراسیون (SW) امکانات بی شماری را جهت تغلیظ و دمینرال نمودن محصولات لبنی پیش روی تولید کندگان فراورده های صنایع لبنی می گذارد. مزایای  اصلی سیستم ها ی NF SW بشرح زیر می باشد: -راه حل ایده آل جهت ...

کاربرد: اولترافیلتراسیون (UF) یک تکنولوژی تثبیت شده در صنعت لبنیات مدرن می باشد که امکانات بی شماری را پیش روی تولید کندگان فراورده های صنایع لبنیات می گذارد. مزایای اصلی سیستم ها ی  UF SW بشرح زیر می باشد: -سرمایه گذاری اولیه ...

صنعت لبنیات در مواجهه با بحران آب و تقاضا ی شدید جهت مصرف بهینه آب و بازیافت آب مصرفی تا حد امکان می باشد. آز آنجا که سیستم سیستم های اسمز معکوس اختصاصا جهت صنعت لبنیات بهینه سازی شده اند ...

مقایسه بازدهی ( بین تکنولوژی های سنتی , Thermo و UF P&F ) جهت کوارک:   روش سنتی ترمو ( روش سپراتور) UF P&F کوارک (TS%) 0/18 0/18 0/18 شیر پس چرخ (TS%) 7/8 7/8 7/8 پروتیین شیر پس چرخ (%) 22/3 22/3 22/3 آب پنیر/پرمیت (TS%) 2/6 9/5 4/5 شیر پس چرخ/کوارک (kg) 7/4 ۴/۳ 8/3 صرفه جویی (%) 0 5/8 1/19 بازدهی بیشتر(%) 0 3/9 7/23     مقایسه بازدهی ( بین تکنولوژی ...

تماس با ما (سریع)
ما را دنبال کنید در