بایگانی محصولات - صفحه 2 از 3 - فرآیند سازان نوین

صنعت لبنیات در مواجهه با بحران آب و تقاضا ی شدید جهت مصرف بهینه آب و بازیافت آب مصرفی تا حد امکان می باشد. آز آنجا که سیستم سیستم های اسمز معکوس اختصاصا جهت صنعت لبنیات بهینه سازی شده اند ...

مقایسه بازدهی ( بین تکنولوژی های سنتی , Thermo و UF P&F ) جهت کوارک:   روش سنتی ترمو ( روش سپراتور) UF P&F کوارک (TS%) 0/18 0/18 0/18 شیر پس چرخ (TS%) 7/8 7/8 7/8 پروتیین شیر پس چرخ (%) 22/3 22/3 22/3 آب پنیر/پرمیت (TS%) 2/6 9/5 4/5 شیر پس چرخ/کوارک (kg) 7/4 ۴/۳ 8/3 صرفه جویی (%) 0 5/8 1/19 بازدهی بیشتر(%) 0 3/9 7/23     مقایسه بازدهی ( بین تکنولوژی ...

کاربرد: این سیستم به نحوی طراحی گردیده است که چربی موجود در شیر و خامه را به محض خروج از سپراتور به صورت اتوماتیک و پیوسته تنظیم نماید. این سیستم اجازه تنظیم چربی در شیر روزانه, خامه , شیر طعم ...

تماس با ما (سریع)
ما را دنبال کنید در