محصولات Archive - فرآیند سازان نوین

کاربرد: این سیستم جهت پاستوريزاسيون( شیر , خامه , شیر طعم دار و غیره) در شرایط اسپتیک پیش از پر کردن کاربرد دارد. واحد‏ فرادما را یا می توان به صورت جداگانه و یا بصورت ترکیبی همراه با واحد تانک اسپتیک ...

کاربرد: این سیستم جهت نگهداری محصولات استریل شده ( شیر , خامه , شیر طعم دار و غیره) در شرایط اسپتیک پیش از پر کردن کاربرد دارد. تانک اسپتیک را یا می توان به صورت جداگانه و یا بصورت ترکیبی ...

کاربرد: این سیستم دارای کاربرد جهت شستشوی خطوط تولید لبنیات , آب میوه , نوشیدنیها و صنایع غذایی می باشد. این دستگاه مناسب جهت شستشوی خطوط تولید از قبیل لوله ها , تانکها , تانکهای اسپتیک , مبدل های حرارتی ...

سیستم های اسمز معکوس و نانوفلیترافیلتراسیون (SW) امکانات بی شماری را جهت تغلیظ و دمینرال نمودن محصولات لبنی پیش روی تولید کندگان فراورده های صنایع لبنی می گذارد. مشخصات اصلی سیستم ها ی فیلتراسیون غشایی SW بشرح زیر می باشد: -سرمایه ...

تماس با ما (سریع)
ما را دنبال کنید در