ماشین آلات - فرآیند سازان نوین

کاربرد: سیستم Microparticulation یک تکنولوژی تثبیت شده در صنعت لبنیات مدرن می باشد که امکانات بی شماری را پیش روی تولید کندگان فراورده های صنایع لبنیات می گذارد. مزایای اصلی سیستم ها ی MP بشرح زیر می باشد: -کمک به کیفیت بهتر ...

کاربرد: سیستم های اسمز معکوس (SW) امکانات بی شماری را جهت تغلیظ و دمینرال نمودن محصولات لبنی پیش روی تولید کندگان فراورده های صنایع لبنی می گذارد. مزایای  اصلی سیستم ها ی RO SWبشرح زیر می باشد: -قابلیت حصول ماده خشک ۱۸٪ ...

کاربرد: سیستم های نانوفلیترافیلتراسیون (SW) امکانات بی شماری را جهت تغلیظ و دمینرال نمودن محصولات لبنی پیش روی تولید کندگان فراورده های صنایع لبنی می گذارد. مزایای  اصلی سیستم ها ی NF SW بشرح زیر می باشد: -راه حل ایده آل جهت ...

پاستورایزرهای نوع پلیتی جهت صنایع لبنیات و نوشیدنیها کاربرد: پاستورایزرهای نوع پلیتی جهت پاستوریزاسیون پیوسته شیر  روزانه, شیر جهت تولید ماست و پنیر , خامه , میکس بستنی و دیگر محصولات مشابه با اسیدیته پایین در صنعت لبنیات بعلاوه نوشیدنیها کاربرد دارند. ظرفیت: پاستورایزرهای ...

کاربرد: دستگاههای UHT لوله ای ساخته شده توسط این شرکت , سیستم هایی با کارایی بالا بوده که از سیستم گرم کننده غیر مستقیم بهره می برند. این واحد از یک دستگاه مبدل حرارتی لوله ای در شرایط اسپتیک  جهت استریلیزاسیون ...

کاربرد: تانکهای اسپتیک ساخته شده توسط این شرکت جهت نگهداری سیالات لبنی و نوشیدنیها در شرایط اسپتیک طراحی شده اند. بر اساس مزایای اثبات شده تانکهای اسپتیک این شرکت , این تانکها راه حل ایده آلی جهت برآوردن شرایط خاص نگهداری ...

کاربرد: دستگاه CIP ساخته شده توسط این شرکت یک واحد پیشرفته بوده که در شستشوی ماشین آلات بسته بندی, پاستورایزرها,  لوله های صنایع غذایی, تانکها , تانکهای اسپتیک و مبدل ها از آن استفاده می گردد. فرایند CIP کاملا روی این ...

کاربرد: اولترافیلتراسیون (UF) یک تکنولوژی تثبیت شده در صنعت لبنیات مدرن می باشد که امکانات بی شماری را پیش روی تولید کندگان فراورده های صنایع لبنیات می گذارد. مزایای اصلی سیستم ها ی  UF SW بشرح زیر می باشد: -سرمایه گذاری اولیه ...

تماس با ما (سریع)
ما را دنبال کنید در